Privaatsuspoliitika

Veebipoe Wari.ee (edaspidi Veebipood) omanik on Walgus Media OÜ (reg-nr 14406266) asukohaga Kütise 11-13, Saue 76505, Harjumaa ning kontoriga Türi 6a, Tallinn 11313, Harjumaa.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

  • isiku- ja kontaktandmed (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress jms);
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed.

Isikuandmeid kasutatakse kliendi lepingute täitmiseks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni number, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).Vastavalt andmetele saab klient soovi korral personaalseid ja parimaid pakkumisi toodete ja teenuste osas.

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada. Selleks tuleb tuleb saata avaldus e-posti teel info@walgus.ee aadressile. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Kellega me andmeid jagame

Isikuandmeid kasutatakse ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendi eest võetud kohtustuse tätimiseks. Parima teenindamise nimel võib Veebipood avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad Veebipoele teenuseid.

Isikuandmete edastamine

Veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, toote hooldusteenuse pakkuja jms). Isikuandmete töötlemine toimub Veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Juurdepääs isikuandmetele on Veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kliendiküsimusi või e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Kui kaua me andmeid säilitame

Isikuandmeid säilitab Veebipood kuni kliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida Veebipood on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt raamatupidamisandmed), säilitab Veebipood õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Millised on õigused enda andmetele

Isikuandmete kustutamiseks tuleb saata avaldus e-posti teel. Kõigi küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil info@walgus.ee