Erlich Lõwi

Fotograaf ja kujundusgraafik, kelle sihiks on leida, luua ning jäädvustada kõike, mis mööduvates hetkedes tähelepanu väärib. Tellimustööde portfoolio Walguse kodulehel, fotokunsti portfoolio: www.erlichlowi.com.